Lineid BIM100
ประสบการณ์ผู้ใช้
   ข้อเข่าเสื่อม
   เบาหวาน
  ไซนัสอักเสบ
  กรดไหลย้อน
  มะเร็ง เนื้องอก ซีส
  ริดสีดวงทวาร ลำไส้
  สะเก็ดเงิน ผิวหนัง
 
 
 

 

ข้อมูลบริษัทเอเชี่ยนไลฟ์

เอเชียนไลฟ์ ภายใต้ บริษัท เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 จากการรวมตัวของนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ และความงามที่มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยผ่านองค์กรธุรกิจที่มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเอเชียนไลฟ์จำนวนแสนคน ตลอดจนมีส่วนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จนได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยเอเชียนไลฟ์ มีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจาก ผลงานการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาโดยคณะวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC CO., LTD. ) โดยมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
  • มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 100%
  • มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เกินกว่า 90%
   

 

ปรับภูมิคุ้มกันร่างการให้สมดุลด้วย BIM100 (บิม 100)